Oblasti právnej pomoci

Informačné technológie

V rámci Slovenskej republiky kancelária zaujíma po právnej stránke popredné miesto pri poskytovaní právneho poradenstva klientom vo sfére informačných technológií, softvérových licencií, zriaďovania a poskytovania telekomunikačných služieb a sietí ako aj pri dodávkach a implementácii softvérových aj hardvérových podnikových riešení pre domáce aj nadnárodné softvérové vývojárske a konzultačné spoločnosti, telekomunikačných operátorov a takisto systémových integrátorov.