Náš tím

JUDr. Ján Koštial, PhD.

advokát

telefón:
+421 2 555 67 331
+421 2 555 67 332
+421 2 555 67 333
+421 2 555 67 334
+421 2 555 67 335
fax:
+421 2 555 67 336
e-mail:
kostial@ak-majerikova.sk
Odborné skúsenosti
dec 2012 - doteraz
Advokátska kancelária Majeriková & Partners, Bratislava.
Pozícia: partner.
Náplň činnosti: príprava právnych analýz, zastupovanie klientov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi. Špecializácia: zmluvné právo (nehnuteľnosti), právo obchodných spoločností, sanačné procesy, konkurzné právo, cenné papiere
júl 2000 – dec 2012
Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava.
Pozícia: partner.
Náplň činnosti: príprava právnych analýz, zastupovanie klientov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.
Špecializácia: zmluvné právo (nehnuteľnosti), právo obchodných spoločností, sanačné procesy, konkurzné právo, cenné papiere
máj 2000
Skúšky do Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2000 zapísaný do zoznamu advokátov.
apríl 1997 – jún 1997
Heuking – Luer – Kunz – Wojtek v Kolíne nad Rýnom, Spolková republika Nemecko, advokátska hospitácia pod záštitou Nemeckej advokátskej komory
1996 – 2000
Advokátska kancelária JUDr. Márie Majerikovej v Bratislave.
Pozícia: koncipient
jún 1995 – dec. 1995
Ministerstvo zahraničných vecí SR.
Pozícia: referent na medzinárodno – právnom odbore
september 1993
Seminár prof. Ogrisa o histórii a vývoji dejín štátu a práva vo Viedni
Členstvo v profesijných združeniach
od 3. 7. 2000
Člen Slovenskej advokátskej komory
od 1. 1. 2001
Člen Slovensko – rakúskej obchodnej komory
Vzdelanie
2000 – 2001
Rigorózne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore obchodné právo ukončené rigoróznou skúškou na tému "Akciová spoločnosť a jej orgány”
1996 – 2001
Doktorandské štúdium na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave ukončené obhajobou dizertačnej práce na tému "Medzinárodné obchodné vzťahy a miesto Slovenska v nich"
1989 – 1995
Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Znalosť cudzích jazykov
Nemecký jazyk:
aktívne slovom i písmom
Anglický jazyk:
aktívne slovom i písmom
Ruský jazyk:
základné znalosti