Náš tím

JUDr. Peter Pochlopeň, LL.M., MSc

advokát

telefón:
+421 2 555 67 331
+421 2 555 67 332
+421 2 555 67 333
+421 2 555 67 334
+421 2 555 67 335
fax:
+421 2 555 67 336
e-mail:
pochlopen@ak-majerikova.sk
Odborné skúsenosti
od decembra 2012
          Advokátska kancelária Majeriková & Partners, Bratislava
          Pozícia: asociovaný advokát
jún 2010 - december 2012
          Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava
          Pozícia: asociovaný advokát
marec 2010
          Advokátske skúšky v Slovenskej advokátskej komore
2008 – 2010
          Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava.
          Pozícia: advokátsky koncipient.
          Skúsenosti v nasledujúcich odvetviach: právo obchodných spoločností,
          právo k nehnuteľnostiam, občianske právo, pracovné právo, ochrana hospodárskej súťaže,
          obchodovanie s vojenským materiálom a tovarmi dvojakého použitia
2007 – 2008
          Advokátska kancelária JUDr. Katarína Rosinová, Trenčianske Teplice.
          Pozícia: advokátsky koncipient
Členstvo v profesijných združeniach
od 1. 6. 2010
Člen Slovenskej advokátskej komory
Vzdelanie
2009 -2012
          postgraduálne štúdium na súkromnej vysokej škole Brno International Business School v Brne,
          Česká republika, študijný odbor: Law and Business Management, ukončené udelením
          akademického titulu MSc
2006 – 2007
          postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Passau, Nemecko, ukončené udelením
          akademického titulu LL.M.
2006 – 2007
          Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v
          Bratislave
2006
          Rigorózne konanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore dejiny
          štátu a práva
2000 – 2005
          Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Znalosť cudzích jazykov
Nemecký jazyk:
aktívne slovom a písmom /úroveň C2/
Anglický jazyk:
aktívne /úroveň B1/