Náš tím

JUDr. Róbert Majerik

právnik

telefón:
+421 2 555 67 331
+421 2 555 67 332
+421 2 555 67 333
+421 2 555 67 334
+421 2 555 67 335
fax:
+421 2 555 67 336
e-mail:
majerik@ak-majerikova.sk
Odborné skúsenosti
od r. 2012
Advokátska kancelária Majeriková & Partners, Bratislava.
Pozícia: právnik.
Náplň činnosti: príprava právnych stanovísk, zmlúv, žiadostí a návrhov adresovaných orgánom verejnej moci a správy, právna agenda súvisiaca so založením, zmenami a zlúčením obchodných spoločností, prevodmi obchodných podielov, zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej moci. Skúsenosti v nasledujúcich odvetviach: zmluvné právo (predovšetkým kúpa a predaj podnikov, kúpa a predaj nehnuteľností), právo obchodných spoločností
2000 - 2012
Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava.
Pozícia: právnik.
Náplň činnosti: príprava právnych stanovísk, zmlúv, žiadostí a návrhov adresovaných orgánom verejnej moci a správy, právna agenda súvisiaca so založením, zmenami a zlúčením obchodných spoločností, prevodmi obchodných podielov, zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej moci.
Skúsenosti v nasledujúcich odvetviach: zmluvné právo (predovšetkým kúpa a predaj podnikov, kúpa a predaj nehnuteľností), právo obchodných spoločností
1997 – 1999
Komerčno – právna kancelária JUDr. Miloslava Šimkoviča.
Pozícia: právny čakateľ
1995 – 1997
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej v Bratislave.
Pozícia: notársky čakateľ
1986 – 1995
Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Pozícia: právnik, vedúci sekretariátu predsedu Najvyššieho súdu SR
1991 – 1994
Akademieseminare Froma – vzdelávacia agentúra.
Pozícia: spoluzakladateľ agentúry.
Náplň činnosti: organizovanie odborných seminárov na Slovensku a v zahraničí a ich odborno – technické zabezpečenie k aktuálnym témam súvisiacim s rozvojom zahraničných investícií v bývalej Československej republike
1985
Denník SMENA.
Pozícia: odborný referent právneho oddelenia
Vzdelanie
1981 – 1985
Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1985 – 1986
Doktorandské štúdium ukončené získaním akademického titulu JUDr.
Znalosť cudzích jazykov
Nemecký jazyk:
aktívne slovom a písmom
Anglický jazyk:
stredne pokročilé znalosti
Ruský jazyk:
stredne pokročilé znalosti