Náš tím

JUDr. Veronika Halčínová

advokát

telefón:
+421 2 555 67 331
+421 2 555 67 332
+421 2 555 67 333
+421 2 555 67 334
+421 2 555 67 335
fax:
+421 2 555 67 336
e-mail:
halcinova@ak-majerikova.sk
Odborné skúsenosti
od 12/2012
Advokátska kancelária Majeriková & Partners, Bratislava.
Pozícia: asociovaný advokát.
Náplň činnosti: príprava právnych stanovísk, príprava zmlúv v oblasti obchodného a občianskeho práva, nehnuteľností, právna agenda súvisiaca so založením, zmenami a zlúčením obchodných spoločností, prevodmi obchodných podielov
12/2011 - 12/2012
Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava.
Pozícia: asociovaný advokát.
Náplň činnosti: príprava právnych stanovísk, príprava zmlúv v oblasti obchodného a občianskeho práva, nehnuteľností, právna agenda súvisiaca so založením, zmenami a zlúčením obchodných spoločností, prevodmi obchodných podielov
október 2010
Advokátske skúšky v Slovenskej advokátskej komore
08/2007 – 12/2011
Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava.
Pozícia: advokátsky koncipient. Skúsenosti v oblasti obchodného záväzkového práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností
02/2006 – 07/2007
Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava. 
Pozícia: odborný asistent
Členstvo v profesijných združeniach
Od 1. 1. 2011
Člen Slovenskej advokátskej komory
Vzdelanie
2007 – 2008
Rigorózne konanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore obchodné právo, ukončené rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce na tému "Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným”
2002 – 2007
Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Znalosť cudzích jazykov
Anglický jazyk:
aktívne slovom a písmom
Nemecký jazyk:
základné znalosti