Oblasti právnej pomoci

Nehnuteľnosti

Členovia kancelárie poskytujú pravidelný právny servis nielen domácim podnikateľským subjektom v oblasti stavebníctva, ale aj významným zahraničným stavebným firmám etablovaným  na Slovensku.

Popri bežnom poradenstve a právnej pomoci pri rokovaniach a spracovávaní zmluvnej agendy týkajúcej sa kúpy, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností získala kancelária bohaté praktické skúsenosti v oblasti realizácie a výkonu záložného práva, vypracovania právnych podkladov pre významné developerské projekty klientov realizované  na Slovensku a vykonala množstvo právnych auditov ukončených rozsiahlymi správami o priebehu, výsledkoch a odporúčaniach vyplývajúcich z vykonaných auditov.