Oblasti právnej pomoci

Kancelária poskytuje právne poradenstvo medzinárodne etablovaným spoločnostiam ako aj malým a stredným podnikom, a to nielen vo fáze ich zakladania a vzniku, ale aj v rámci ich každodenného života. Jednotlivé oblasti právneho poradenstva zastrešujeme skúsenými právnikmi, ktorým je známe nielen lokálne právne prostredie, ale aj podmienky hospodárskej súťaže v rámci EÚ ako aj zásady globalizácie a rýchleho technologického rozvoja. Medzi ťažiskové oblasti právneho poradenstva kancelárie patrí: