Oblasti právnej pomoci

Právo kapitálového trhu

Zaoberáme sa všetkými aspektmi bankového a kapitálového trhu, poskytujeme rozsiahle poradenstvo bankám a kapitálovým spoločnostiam obchodujúcim s cennými papiermi pri plánovaní a rozvoji ich finančných produktov.

Rozsiahle teoretické vedomosti doplnené o bohaté praktické skúsenosti získala kancelária aj v oblasti zriaďovania zastúpení a pobočiek zahraničných bánk na Slovensku a zakladania dcérskych spoločností zahraničných bánk a iných finančných inštitúcií na území Slovenskej republiky.