Oblasti právnej pomoci

Právo obchodných spoločností

V poradenstve týkajúcom sa práva obchodných spoločností zaujíma kancelária na slovenskom trhu právnych služieb popredné miesto.

JUDr. Mária Majeriková je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií z oblasti obchodného a hospodárskeho práva, predovšetkým práva obchodných spoločností, a spoluautorkou rozsiahleho komentára k slovenskému Obchodnému zákonníku v časti o obchodných spoločnostiach. Dokonalú znalosť slovenského právneho prostredia dopĺňajú aj rozsiahle vedomosti o právnych úpravách obchodných spoločností štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, predovšetkým Rakúska a Nemecka. Poradenstvo v tejto oblasti je zamerané na riešenie otázok týkajúcich sa všetkých právnych foriem obchodných spoločností.

Popri právnej pomoci pri zakladaní, zmene alebo zrušení obchodných spoločností má kancelária bohaté praktické skúsenosti aj s vypracovaním reštrukturalizačných projektov pre významné firmy z rôznych odvetví slovenského priemyslu ako aj s vykonávaním právneho auditu firiem s cieľom  predať alebo nadobudnúť obchodné podiely na slovenských firmách v procese ich reštrukturalizácie.