Oblasti právnej pomoci

Verejné obstarávanie

Členovia kancelárie patria medzi špecialistov v oblasti verejného obstarávania. Právne poradenstvo v tejto oblasti poskytujeme zadávateľom aj uchádzačom o verejné zákazky.